PRZYDATNE INFORMACJE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów  

Adres: 

Tuligłowy 156, 37-562 Rokietnica 

Konto bankowe: 

BGŻ S.A. Oddział Jarosław 2 

Nr rachunku 11 2030 0045 1110 0000 0322 4090 

KRS: 0000395686 

REGON180764982 

 NIP7922285664